Ομιλία από τον καθηγητή Andrea Rauber – Παρασκευή 28/11, ώρα 10:00 π.μ. Σπουδαστήριο ΣΔΟ

Την Παρασκευή 28/11 και ώρα 10:00 π.μ. στο Σπουδαστήριο ΣΔΟ, θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Βιέννης,  Andrea Rauber με θέμα:

Preservation Challenges in eScience:
From Process Management Plans via Process Capture to
Validating Process Re-execution

Andreas Rauber
Vienna University of Technology
Vienna, Austria

Abstract

eScience offers huge potential of speeding up scientific discovery, being able to flexibly re-use, combine and build on top of results without geographical or time limitations and across discipline boundaries. Yet, in order to reap the benefits promised by eScience, we must be able to actually perform these activities, i.e. having the data, processing components available for re-deployment. This proves challenging as procedures currently in place in research institutions frequently are not set up to meet these goals.

In this talk, we will review the principles of data management plans, now forming part of all major project funding guidelines, as an accepted and established first step in this direction. We will review their strengths and weaknesses and outline ways to address them. Specifically, we will focus on moving beyond data, addressing the capture and description of entire research processes, ways to document and prepare them for archival. We will review how processes and their context can be described, how specific instances can be captured even if being based upon massive amounts of data, and how these processes can be validated for correctness upon re-execution.

CV

Andreas Rauber is Associate Professor at the Department of Software Technology and Interactive Systems (ifs) at the Vienna University of Technology (TU-Wien). He furthermore is president of AARIT, the Austrian Association for Research in IT and a Key Researcher at Secure Business Austria (SBA-Research). He received his MSc and PhD in Computer Science from the Vienna University of Technology in 1997 and 2000, respectively. In 2001 he joined the National Research Council of Italy (CNR) in Pisa as an ERCIM Research Fellow, followed by an ERCIM Research position at the French National Institute for Research in Computer Science and Control (INRIA), at Rocquencourt, France, in 2002.