Αποτελέσματα Πανελλήνιων Εξετάσεων 2011 (in Greek)

Βαθμολογίες εισακτέων ανά Σχολή και Τμήμα 2011.

Σύνδεσμος


Ημερομηνία ανακοίνωσης: 29-08-11
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων