Εκδηλώσεις Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (LibD) – Ricardo Baeza Yates

Εκδηλώσεις Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (LibD) – Ricardo Baeza Yates

Τη Τρίτη 17/06/2014 και ώρα 10.30, στα πλαίσια των εκδηλώσεων του
Τμήματος, θα πραγματοποιηθεί ομιλία του καθηγητή Ricardo Baeza Yates*
στο σπουδαστήριο της ΣΔΟ και θα είναι ανοικτή στους φοιτητές και
προσωπικό του ΤΕΙ καθώς και αποφοίτους του Τμήματος και επαγγελματίες
του χώρου. Η ομιλία θα είναι στην αγγλική γλώσσα.  Παρακαλώ να ενημερώσετε
όποιον νομίζετε ότι μπορεί να ενδιαφέρει.

Ομιλητής: Professor Ricardo Baeza Yates

Τίτλος ομιλίας: The Web: Wisdom of Crowds or Wisdom of a Few?

Περίληψη/Abstract:

The Web continues to grow and evolve very fast, changing our daily
lives. This activity represents the collaborative work of the millions
of institutions and people that contribute content to the Web as well as
more than two billion people that use it. In this ocean of hyperlinked
data there is explicit and implicit information and knowledge. But how
is the Web? What are the activities of people? How
content is generated? Web data mining is the main approach to answer
these questions. Web data comes in three main flavors: content (text,
images, etc.), structure (hyperlinks) and usage (navigation, queries,
etc.), implying different techniques such as text, graph or log mining.
Each case reflects the wisdom of some group of people that can be used
to make the Web better. For example, user generated tags in Web 2.0
sites. In this presentation we explore the wisdom of crowds in relation
to several dimensions such as bias, privacy, scalability, and spam. We
also cover related concepts such as the long tail of the special
interests of people, or the digital desert, content that nobody sees.

Τόπος: ΑΤΕΙΘ-Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Σπουδαστήριο

Ημερομηνία: 17/06/2014

Ώρα: 10:30-11:30

Κοινό/προσέλευση: Φοιτήτες/Προσωπικό ΑΤΕΙΘ, απόφοιτοι, επαγγελματίες του
χώρου/ανοικτή ομιλία στο κοινό

Γλώσσα: Αγγλικά

Παναγιώτα Πολυδωράτου

*

Ricardo Baeza-Yates is a part-time Full Professor in the Department of
Information and Communication Technologies at Universitat Pompeu Fabra
(UPF). He is also vice president of Yahoo! Research for Europe, Middle
East and Latin America, leading the labs at Barcelona, Spain and
Santiago, Chile, as well as supervising the lab in Haifa, Israel.

From 2002 to 2004 he was the director of the Centre for Web Research at
the Department of Computer Science of the Engineering School of the
University of Chile, where he started his academic career in 1985,
becoming Professor in 1994. He obtained a Ph.D. in computer science at
the University of Waterloo, Canada, in 1989. Before that, at the
University of Chile, he completed two degrees, electronic engineering
and computer science, in 1984 as well as the corresponding masters in 1986.

His research interests include information retrieval, Web data mining,
algorithms, and data visualization. In particular his latest work has
focused on mining search engine query logs and designing the
architecture of the future generation of distributed search engines.

further info

http://labs.yahoo.com/author/rby/

http://scholar.google.gr/citations?user=v9xULZwAAAAJ&;hl=en

http://www.upf.edu/dtic/faculty/baeza.html